Etusivu

Ylä-Savon Mobilistit ja Konepyöräilijät on valtakunnallisen Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton – SAHK ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä, koota yhteistoimintaan vanhojen ajoneuvojen harrastajat ja
kehittää yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa toimialueellaan.
TERVETULOA MUKAAN REIPPAASEEN TOIMINTAAN!

facebookpic